ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Smart Casual Dentistry Σymposium

ΧΟΡΗΓΟΙ

Ariston Dental
GREECE

Ivoclar Vivadent
LIECHTENSTEIN

ULTRADENT
GREECE

ΝΕΓΡΙΝ DENTAL
GREECE

ΜΩΡΙΣ ΦΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.
GREECE

ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
GREECE
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η OMNICONGRESSES δραστηριοποιείται αποκλειστικά στη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων και μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων, κυρίως οδοντιατρικού και οδοντοτεχνικού ενδιαφέροντος.