ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Digital Concepts for Modern Implant Prosthetics

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κόστος συμμετοχής

Θεωρητικό Μέρος: 50€

Θεωρητικό Μέρος & Masterclass: 90€

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η OMNICONGRESSES δραστηριοποιείται αποκλειστικά στη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων και μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων, κυρίως οδοντιατρικού και οδοντοτεχνικού ενδιαφέροντος.