ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Διήμερο Σεμινάριο Κρανιογναθικών Διαταραχών και Σύγκλεισης

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο ανέρχεται στα 350€

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η OMNICONGRESSES δραστηριοποιείται αποκλειστικά στη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων και μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων, κυρίως οδοντιατρικού και οδοντοτεχνικού ενδιαφέροντος.