ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Διήμερο Πρακτικό Σεμινάριο Botox - Fillers

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κόστος συμμετοχής σεμιναρίου 1200€

Για τους συνδρομητές των περιοδικών Dentorama & Dental Journal το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 1100€

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο κάθε συμμετέχων θα εκπαιδευτεί σε εξειδικευμένα προπλάσματα και σε ασθενείς - μοντέλα (1 μοντέλο/ιατρό) και θα λάβει πιστοποίηση συμμετοχής από την Australasian Academy of Dento-Facial Aesthetics και τη Fera Greece.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η OMNICONGRESSES δραστηριοποιείται αποκλειστικά στη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων και μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων, κυρίως οδοντιατρικού και οδοντοτεχνικού ενδιαφέροντος.