ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Πρακτικό Σεμινάριο Νημάτων (PDO Threads) στην περιστοματική χώρα
Ένα όμορφο χαμόγελο είναι κάτι περισσότερο από απλώς όμορφα δόντια

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 610€

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο κάθε συμμετέχων θα εκπαιδευτεί σε εξειδικευμένα προπλάσματα και σε ασθενείς - μοντέλα (1 μοντέλο/ιατρό) .

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η OMNICONGRESSES δραστηριοποιείται αποκλειστικά στη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων και μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων, κυρίως οδοντιατρικού και οδοντοτεχνικού ενδιαφέροντος.