ΣΥΝΕΔΡΙΑ
The Masterminds

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Pascal Magne

Σάββατο 19 Μαΐου 2018, 09:00 - 17:00

Αλλαγές παραδείγματος που προκύπτουν από τη βιο-μιμητική αποκαταστατική οδοντιατρική και την βιο-προσομοίωση (bio-emulation)

Πώς μπορεί η επιστήμη, η κοινή λογική και η εμπειρία στη συγκολλητική οδοντιατρική να δημιουργήσουν επαναστατικές έννοιες για τη διατήρηση της οδοντικής δομής και των δοντιών; Η παρουσίαση αυτή θα περιγράψει καινοτόμες τεχνικές (άμεση έμφραξη οδοντίνης, ανύψωση των εν τω βάθει ορίων, αθροιστική συγκόλληση και άλλες) αλλά και θα εξερευνήσει το μέλλον της οδοντιατρικής CAD/CAM και των "βιολογικών αποκαταστάσεων".

Κατανόηση της κινητήριας δύναμης που ωθεί τη βιο-μιμητική αποκαταστατική οδοντιατρική 

Εκμάθηση νέων κλινικών τεχνικών για τη βελτίωση της προστασίας των ιστών και της συγκόλλησης 

Πώς η τεχνική CAD/CAM μπορεί να χρησιμοποιηθεί “βιομιμητικά”

 

Sascha Hein

Κυριακή 20 Μαΐου 2018, 09:00 - 14:00

“eLABor_aid®” -  μια νέα αυγή στη λήψη του χρώματος! 

Το ταίριασμα του χρώματος των έμμεσων αποκαταστάσεων με τη φυσική οδοντοφυΐα παραμένει τρομερή πρόκληση, ακόμα και για τους πιο έμπειρους ειδικούς. Έχουν εντοπιστεί πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά το κλινικό αποτέλεσμα. Μεταξύ αυτών είναι: η εξάρτηση από τον χειριστή (υποκειμενική επιλογή και αξιολόγηση της απόχρωσης), η ανεπαρκής κάλυψη όλης της γκάμας των αποχρώσεων των φυσικών δοντιών από τα χρωματολόγια, καθώς και σημαντικές διαφορές μεταξύ των χρωματικών συστημάτων των διαφόρων κατασκευαστών. Το Σύστημα eLABor_aid® αναπτύχθηκε για να αντιμετωπίσει αυτούς τους περιορισμούς παρέχοντας τη δυνατότητα αντικειμενικής επικοινωνίας της απόχρωσης με τη χρήση οδοντιατρικής φωτογραφίας διασταυρούμενης πόλωσης (cross polarized) σε συνδυασμό με μία νέα καινοτόμο ψηφιακή ροή εργασιών που θα επιτρέπει στον κεραμίστα να διαμορφώσει προσωπική συνταγή απόχρωσης και να μετρήσει την ακρίβειά της με τη βοήθεια ψηφιακής δοκιμής (try-in) της αποκατάστασης πριν την όπτηση. Μάθετε για το μέλλον της διαχείρισης του χρώματος: αποτυπώστε, διακριβώστε και δημιουργείστε!  

Μαθησιακοί στόχοι:

 1. Παραδοσιακή επικοινωνία απόχρωσης με τη χρήση οπτικής εκτίμησης, ποια είναι τα υπέρ και τα κατά;

2. Κατανόηση του μεταμερισμού και της προέλευσής του.

3. Χρήση ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής μονού φακού (DSLR) για αντικειμενική ποσοτικοποίηση του χρώματος και επικοινωνία χωρίς τη χρήση χρωματολογίων. 

4. Διαμόρφωση εξατοκιμευμένων συνταγών χρώματος ειδικά για τον ασθενή σας.

5. Δοκιμή ακρίβειας με ψηφιακό try-in

6. Συμβουλές & Τεχνάσματα και νέες καινοτομίες

Marco Gresnigt

Κυριακή 20 Μαΐου 2018, 14:00 - 18:00

Βήμα προς βήμα η διαδικασία της τοποθέτησης όψεων

Οι επικολλούμενες όψεις έχουν γενικώς καλή απόδοση στο μακροχρόνιο follow-up, αλλά κάποιες φορές αποτυγχάνουν για διάφορους λόγους. Στη διάλεξη αυτή θα καλύψουμε βήμα προς βήμα τη διαδικασία της τοποθέτησης όψεων. Θα εστιάσουμε σε κάποιες από τις συνήθεις αστοχίες και θα παρουσιάσουμε κάποια στοιχεία για τις μελέτες που έχουμε εκπονήσει. Κάποιες από τις πτυχές θα είναι: παρασκευή, άμεση έμφραξη οδοντίνης (IDS), τι κάνουμε με τις υπάρχουσες αποκαταστάσεις, συγκόλληση/προετοιμασία (conditioning) του δοντιού και του κεραμικού.

Οπίσθιες κεραμικές αποκαταστάσεις

Στη διάλεξη αυτή θα καλύψουμε οπίσθιες κεραμικές αποκαταστάσεις. Επειδή μπορούμε να συγκολλήσουμε κεραμικό στο υλικό του δοντιού, μπορούμε να είμαστε λιγότερο επεμβατικοί. Οι μερικές κεραμικές αποκαταστάσεις στις οπίσθιες περιοχές ενέχουν κάποιες άλλες προκλήσεις. Στη διάλεξη αυτή θα καλύψουμε κάποιες από τις σημαντικές για την τοποθέτηση μερικών οπισθίων κεραμικών αποκαταστάσεων, όπως: παρασκευή, κάλυψη φύματος ή όχι, endocrowns, συγκόλληση. 

 

Παναγιώτης Μπαζός

Σάββατο 19 Μαΐου 2018, 17:00 - 18:00

Enter the Cube; η Κρανιοπροσωπική Χωροταξία αναπροσδιορίζεται μέσω του BaseLine.

Ο διαγνωστικός νάρθηκας χρησιμεύει ως αφετηρία για κάθε σχέδιο θεραπείας που δημιουργείται με γνώμονα το πρόσωπο στη σύγχρονη πρακτική της αποκατάστασης. Επομένως, μια ακριβής τρισδιάστατη χωρική καταγραφή των γνάθων θα προσφέρουν στην οδοντιατρική ομάδα μία άψογη ροή εργασιών, μεγιστοποιώντας την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα, είτε η εργασία γίνεται με συμβατικό τρόπο (με το χέρι) είτε με σύγχρονους (ψηφιακούς) τρόπους.

Η θέση του επιπέδου της σύγκλεισης στο στόμα του ασθενούς και τον αρθρωτήρα αποτελεί σημαντικό κρίκο της αλυσίδας για την επίτευξη των λειτουργικών και αισθητικών στόχων της προβλεπόμενης θεραπείας. Θα διερευνηθούν και θα αναλυθούν ενδελεχώς τα ανατομικά κρανιοπροσωπικά ορόσημα του εκάστοτε ασθενούς εντός του μετωπιαίου, του εγκαρσίου και του οβελιαίου επιπέδου.

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να μετριάζουν τα σφάλματα μεταφοράς και να αυξάνουν την ακρίβεια μέσω ειδικών φωτογραφικών και ακτινογραφικών πρωτοκόλλων εκτός της χρήσης εξατομικευμένης καταγραφής, το οποίο θα βοηθήσει τόσο τους οδοντιάτρους όσο και τους οδοντοτεχνίτες να διαχειρίζονται συστηματικά τον κατάλληλο χωρικό προσανατολισμό του εκμαγείου της άνω γνάθου.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η OMNICONGRESSES δραστηριοποιείται αποκλειστικά στη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων και μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων, κυρίως οδοντιατρικού και οδοντοτεχνικού ενδιαφέροντος.