ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Digital Concepts for Modern Implant Prosthetics

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Θεωρητικό Μέρος

Όλο το πεδίο της οδοντιατρικής τεχνολογίας αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία δέκα χρόνια.

Με τις νέες τεχνολογίες, υπάρχουν πολλές και ενδιαφέρουσες δυνατότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων εννοιών. Με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών όπως η Cad-Cam, η παραγωγή στεφανών γίνεται ευκολότερη και πιο προβλέψιμη ως προς την ακρίβεια.

Στο θεωρητικό μέρος του σεμιναρίου παρουσιάζονται βήμα προς βήμα διαφορετικές έννοιες, από τη μονήρη στεφάνη με μεμονωμένο προφίλ ανάδυσης, ως και αποκαταστάσεις ολόκληρου του στόματος για ασθενείς με μεγάλη απώλεια οστού, και θα συζητηθεί η χρήση του Virtual Implant Planning, η κατευθυνόμενη χειρουργική επέμβαση, η άμεση φόρτιση, τα υπέρ και τα κατά της ενδοστοματικής σάρωσης και της παραγωγής Cad Cam εντός και εκτός ιατρείου. 

 

 

MASTERCLASS

Προσθετική επί εμφυτευμάτων 3.0 -  μια λεπτομερέστερη εξέταση

Έννοιες για την ομάδα – όλα τα μέλη της ομάδας πρέπει να γνωρίζουν τι είναι εφικτό και τι μπορούν και τι πρέπει να κάνουν οι άλλοι.

Επιδείξεις – Βήμα προς Βήμα – επικοινωνία για την καθημερινή εργασία

Κατά τη συνεδρία αυτή, η ομάδα θα μάθει με περισσότερες λεπτομέρειες για τις τεχνολογίες όπως ο Σχεδιασμός για την Τοποθέτηση Εμφυτευμάτων (Implant Planning), για τις κοχλιοσυγκρατούμενες έναντι των κονιοσυγκρατούμενων αποκαταστάσεων, τη Μεταφορά του Προφίλ Ανάδυσης και Τεχνικές λήψης ακριβούς αποτυπώματος για εκτεταμένα περιστατικά.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η OMNICONGRESSES δραστηριοποιείται αποκλειστικά στη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων και μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων, κυρίως οδοντιατρικού και οδοντοτεχνικού ενδιαφέροντος.