ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΜΙΚΡΟΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ: Οπτικό Μικροσκόπιο - Ανατομία συστήματος ριζικών σωλήνων - Χημικομηχανική επεξεργασία - Έμφραξη

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Το σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση πάνω στις νεότερες τεχνικές χημικομηχανικής επεξεργασίας με μηχανοκίνητα εργαλεία και έμφραξης των ριζικών σωλήνων με τη χρήση οπτικού μικροσκοπίου.
Αναλυτικά το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει:
- Χρήση μικροσκοπίου στην ενδοδοντία μέσα από κλινικά περιστατικά
- Βασικές αρχές/Κανόνες διάνοιξης
- Κανόνες ανεύρεσης του 2ου εγγύς παρειακού σωλήνα
- Βιολογικές αρχές χημικομηχανικής επεξεργασίας
- Πρωτόκολλα απολύμανσης
- Τεχνικές έμφραξης με θερμοπλαστικοποιημένη γουταπέρκα
Στο πρακτικό μέρος οι συμμετέχοντες θα ασκηθούν σε:
- Ανεύρεση 2ου εγγύς παρειακού σωλήνα σε άνω γομφίο
- Χημικομηχανική επεξεργασία με μηχανοκίνητα περιστρεφόμενα εργαλεία
- Έμφραξη με θερμοπλαστικοποιημένη γουταπέρκα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η OMNICONGRESSES δραστηριοποιείται αποκλειστικά στη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων και μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων, κυρίως οδοντιατρικού και οδοντοτεχνικού ενδιαφέροντος.