ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Πρακτικό σεμινάριο για την κάθετη αναγέννηση οστού, τη διαχείριση μαλακών ιστών και προβλεψιμότητα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Θέματα που θα αναπτυχθούν:

- Διαχείριση μαλακών ιστών και σχεδιασμός κρημνού
- Οστική ανάπλαση με απορροφήσιμη και μη απορροφήσιμη μεμβράνη
- Οριζόντια και κάθετη αύξηση της ακρολοφίας με ταυτόχρονη τοποθέτηση εμφυτευμάτων
- Τεχνική μοσχεύματος συνδετικού ιστού-επιθηλίου
- Διαμόρφωση και περικοπή της μεμβράνης
- Ακινητοποίηση της μεμβράνης με καρφίδες ή αυτοκοχλιούμενες βίδες
- Μέθοδος και χρόνος τοποθέτησης των μοσχευματικών υλικών

Πρακτική εξάσκηση σε γνάθους χοίρων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η OMNICONGRESSES δραστηριοποιείται αποκλειστικά στη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων και μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων, κυρίως οδοντιατρικού και οδοντοτεχνικού ενδιαφέροντος.