ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Bio-emulation Symposium: Summer Edition

INTRO
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Experience exceptional dentistry. Deepen your understanding of optical and mechanical properties of natural teeth through scientific research. Adapt tacit knowledge of Biomimetics with the available materials and techniques currently available on the market.

The Bio-EmulationTM Group was initiated in 2011as a global think-tank, in order to exchange ideas and dismiss dogmas in dentistry, perpetually seeking optimisation in emulating nature via restorative techniques and neoteric workflows.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η OMNICONGRESSES δραστηριοποιείται αποκλειστικά στη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων και μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων, κυρίως οδοντιατρικού και οδοντοτεχνικού ενδιαφέροντος.