ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Κλινικό Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Εμφυτευματολογία

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αναβάθμισε τις ικανότητες σου στο σχέδιο θεραπείας, στη χειρουργική και στην προσθετική αποκατάσταση των εμφυτευμάτων μέσα από ένα ολοκληρωμένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο πρόγραμμα, με παράλληλη πρακτική εξάσκηση. Την αποτελεσματικότητα του προγράμματος εγγυάται μια ομάδα εκπαιδευτών με εμπειρία και διεθνή καταξίωση.

Εξασκηθείτε:

• Στην προβλέψιμη τοποθέτηση εμφυτεύματων
• Στη διαχείριση των μαλακών περι-εμφυτευματικών ιστών
• Στη διαχείριση της αισθητικής ζώνης μονήρους εμφυτεύματος
• Στις Προχωρημένες αρχές χειρουργικής εμφυτευματολογίας (ανύψωση ιγμορείου, αύξηση της ακρολοφίας)
• Στην προβλέψιμη εφαρμογή των οστικών μοσχευμάτων
• Στο σωστό σχέδιο θεραπείας
• Στην διάγνωση και θεραπεία επιπλοκών στα εμφυτεύματα
• Στην ολική αποκατάσταση με εμφυτεύματα άνω και κάτω γνάθου. Χειρουργική και προσθετική προσέγγιση
• Στις βασικές αρχές σύγκλεισης στα εμφυτεύματα
• Στην άμεση φόρτιση εμφυτευμάτων
• Στην υπολογιστικά καθοδηγούμενη τοποθέτηση εμφυτευμάτων
• Στις CAD/CAM εμφυτευματικές αποκαταστάσεις
• Στην ακτινολογική ανάλυση και προετοιμασία ασθενούς με CT και CBCT

 

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Περίοδος I - 23-26 Νοεμβρίου 2017, Αθήνα

Εκπαιδευτές: Dietmar Weng, Χρίστος Αγγελόπουλος, Αλέξανδρος Μανωλάκης, Σπύρος Καρατζάς, Δημητρης Παπαδημητρίου, Στρατής Παπάζογλου

Το πρώτο τετραήμερο του προγράμματος είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να παρέχει στους εκπαιδευόμενους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζουν στην πρώτη τους επαφή με την εμφυτευματολογία. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται ανασκόπηση των διαφόρων εμφυτευμάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν μέχρι να γίνει η τελική επιλογή του συγκεκριμένου τύπου που χρησιμοποιείται στις μέρες μας. Γίνεται εκτενής ανάλυση του φαινομένου της οστεοενσωμάτωσης σε ιστολογικό επίπεδο, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να μπορέσουν να καταλάβουν την εφαρμογή του στην καθημερινή κλινική πράξη. Ακόμα, γίνεται ακτινολογική ανάλυση (CT και CBCT) των ανατομικών σημαντικών δομών στην άνω και κάτω γνάθο. Η ψηφιακή υπολογιστικά καθοδηγούμενη εμφυτευματολογία είναι το κομμάτι της εμφυτευματολογίας που θα απασχολήσει τον κλινικό οδοντίατρο στο μέλλον. Γι’ αυτό το λόγο, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη θεωρία και άσκηση των διαφόρων μεθόδων υπολογισμού μιας ιδανικής τρισδιάστατης θέσης ενός εμφυτεύματος. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες διδάσκονται τις βασικές αρχές στοματικής χειρουργικής και μικροχειρουργικής, τα απαραίτητα χειρουργικά εργαλεία, τις τεχνικές συρραφής και τους τύπους ραμμάτων. Όλα τα παραπάνω βοηθούν τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις τεχνικές απλής χειρουργικής τοποθέτησης εμφυτευμάτων, αποκάλυψής τους και το πολύ σημαντικό θέμα της διατήρησης του μετεξακτικού φατνίου, μέσα από τη θεωρία και την πρακτική άσκηση. Την τελευταία ημέρα, γίνεται συστηματική ανασκόπηση του σχεδίου θεραπείας για την άνω και την κάτω γνάθο και εισαγωγή στις βασικές αρχές και τεχνικές προσθετικής εμφυτευματολογίας, από το διαγνωστικό κέρωμα μέχρι την αποτύπωση. Από το πρώτο κιόλας σεμινάριο, η εκπαίδευση αρχίζει με τον σωστό τρόπο παρουσίασης των περιστατικών, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα των διεθνών συνεδρίων. Στο τέλος του πρώτου τετραήμερου του σεμιναρίου, οι οδοντίατροι είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν την ενασχόληση στο ιατρείο τους με απλά εμφυτευματικά περιστατικά και να προχωρήσουν την εκπαίδευσή τους στο επόμενο πιο προχωρημένο τετραήμερο.

 

Περίοδος II - 22-25 Φεβρουαρίου 2018, Αθήνα

Εκπαιδευτές: Κωνσταντίνος Δ. Βαλαβάνης, Γιώργος Γούμενος, Σταύρος Πελεκάνος, Νίκος Ράπτης, Ίλεια Ρούσσου, Ιωάννης Φακίτσας​​​​​​​

Το τετραήμερο αυτό σεμινάριο ασχολείται με τη διεξοδική ανάπτυξη της φαρμακολογίας και αναισθησιολογίας που αφορούν τον εμφυτευματικό ασθενή με ή χωρίς βεβαρυμμένο ιατρικό ιστορικό. Γίνεται συζήτηση για όλες οι προχωρημένες τεχνικές στην εμφυτευματολογία, όπως η ανύψωση του εδάφους του ιγμορείου με ταυτόχρονο οστικό μόσχευμα καθώς και η αύξηση της ελλειμματικής ακρολοφίας, με ταυτόχρονη παρουσίαση και των επιπλοκές των τεχνικών αυτών. Θα γίνει παρουσίαση των ιδανικών χρόνων τοποθέτησης εμφυτευμάτων στην αισθητική περιοχή και των βιολογικών αρχών και χειρουργικών τεχνικών που τη διέπουν για την επίτευξη ενός αισθητικά αποδεκτού αποτελέσματος. Περιλαμβάνει αρκετή θεωρία και πρακτική άσκηση στη χειρουργική των μαλακών ιστών.Επίσης θα διδαχθούν όλα τα πρωτόκολλα φόρτισης εμφυτευμάτων, διφασικό/ μονοφασικό πρωτοκόλλο, άμεση φόρτιση, καθώς και ο συνδυασμός αυτόλογων αυξητικών παραγόντων (PRF) σε πρωτόκολλα άμεσης φόρτισης.Θα γίνουν πρακτικές ασκήσεις στην άμεση κατασκευή προσωρινής αποκατάστασης απο τον οδοντίατρο επεξηγώντας όλες τις αρχές που διέπουν τη σωστή κατασκευή ενός ιδανικού προφίλ ανάδυσης, Θα αναλυθούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των κοχλιούμενων και συγκολλούμενων προσθετικών αποκαταστάσεων καθώς και οι διάφορες τεχνικές τους. Η παράδοση μιας εμφυτευματικής αποκατάστασης περιλαμβάνει επιπλέον στάδια όπως αυτό του ελέγχου της εφαρμογής του μεταλλικού σκελετού και της τελικής κοχλίωσης ή συγκόλλησης και σε αυτά οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να εκπαιδευθούν, όπως και στην αντιμετώπιση των διαφόρων προσθετικών επιπλοκών που μπορεί να προκύψουν. Όλα αυτά βέβαια πρέπει να διέπονται από τις βασικές αρχές της σύγκλεισης του στοματογναθικού συστήματος, οπότε η σύγκλειση επί εμφυτευμάτων είναι ένα επιπλέον κομμάτι που θα ανπτυχθεί με λεπτομέρεια.

 

Περίοδος III - 17 Μαρτίου 2018, Αθήνα, κλινική Σταύρου Πελεκάνου

Εκπαιδευτές: Σπύρος Καρατζάς, Δημήτρης Παπαδημητρίου, Στρατής Παπάζογλου, Σταύρος Πελεκάνος

 

Κατά την διάρκεια της 3ης περιόδου, οι συμμετέχοντες οδοντίατροι έχουν την δυνατότητα να τοποθετήσουν εμφυτεύματα σε ασθενή τους με την συνεχή καθοδήγηση των εκπαιδευτων. 

Οι συμμετέχοντες από την έναρξη του σεμιναρίου θα πρέπει να έχουν βρει τον ασθενή τους, ώστε να ξεκινήσουν να χτίζουν, το κατάλληλο σχέδιο θεραπείας για τον ασθενή τους, μεσά από συνεχή διάλογο με τους εκπαιδευτές, ώστε φτάνοντας στην τέταρτη περίοδο να πραγματοποιήσουν το χειρουργικό μέρος του περιστατικού τους.Τα περιστατικά που θα πραγματοποιούνται αφορούν 2 εμφυτεύματα στην κάτω γνάθο, σε νωδή περιοχή ή 1-2 εμφυτεύματα σε μη αισθητική ζώνη. Τα χειρουργεία θα πραγματοποιηθούν στην κλινική του Δρ. Πελεκάνου με προγραμματισμένα ραντεβού. Οι συμμετέχοντες από την Β. Ελλάδα, θα έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν το περιστατικό τους στην κλινική του Δρ. Μανωλάκη στην Θεσσαλονίκη.

Περίοδος IV - 3 - 6  Μαΐου 2018, Αθήνα

Εκπαιδευτές: Egon Euwe, Σταύρος Πελεκάνος​​​​​​​

Το τελευταίο τετραήμερο είναι αφιερωμένο σε μεγάλο βαθμό στην αισθητική ζώνη, τόσο σε χειρουργικό, όσο και σε προσθετικό επίπεδο. Γίνεται διεξοδική ανάλυση της άμεσης τοποθέτησης μονήρους εμφυτεύματος με συζήτηση επάνω στις αναγεννητικές τεχνικές για την ανάπλαση της μεσοδόντιας θηλής στην αισθητική ζώνη. Οι οδοντίατροι παρακολουθούν τις πιο προχωρημένες χειρουργικές τεχνικές με μοντέρνους σχεδιασμούς κρημνών και περιστατικά που χρειάζονται για την αντιμέτωπισή τους τη συνεργασία περισσοτέρων ειδικοτήτων. Στην συνέχεια γίνετα παρουσίαση της αντιμετώπισης της ολικής νωδότητας. Μέρος της εκπαίδευσης αποτελεί και η τηλεματική ζωντανή παρουσίαση χειρουργικών περιστατικών. Μετά το πέρας και αυτής της περιόδου οι συμμετέχοντες γνωρίζουν όλα τα βασικά κομμάτια της εμφυτευματολογίας και είναι σε θέση να τα ενσωματώσουν στην κλινική τους πράξη.

 

Περίοδος V - Ιούνιος 2018, Αθήνα, κλινική Δρ. Πελεκάνου

Εκπαιδευτής: Σταύρος Πελεκάνος

Κατά την διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου, ανάλογα με την εξέλιξη  των περιστατικών και το αρχικό σχέδιο θεραπείας, πραγματοποιείται η προσθετική αποκατάσταση των εμφυτευμάτων που τοποθετήθηκαν στους ασθενείς από τους συμμετέχοντες στην 3η περίοδο. Εδώ καλύπτονται τα στάδια της αποκάλυψης του εμφυτεύματος, της αποτύπωσης, της προσωρινής αποκατάστασης και τέλος της συγκόλλησης της τελικής εργασίας. Οι συμμετέχοντες επιβαρύνονται με το κόστος του οδοντοτεχνίτη και της εργασίας.

 

Περίοδος VI - 5 Οκτωβρίου 2018, Αθήνα

Παρουσίαση Περιστατικών

Εκπαιδευτές: Σπύρος Καρατζάς, Αλέξανδρος Μανωλάκης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, Σταύρος Πελεκάνος​​​​​​​

Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να παρουσιάσουν τα περιστατικά που ολοκλήρωσαν κατά την διάρκεια του Ετήσιου Μετεκπαιδευτικού Προγραμμάτος στην Κλινική Εμφυτευματολογία. Τα περιστατικά αξιολογούνται από την εκπαιδευτική ομάδα και γίνονται αντικείμενο συζήτησης ανάμεσα στους συμμετέχοντες και τους εκπαιδευτές για εναλλακτικά σχέδια θεραπείας και προσεγγίσεις στα περιστατικά τους.

 

Περίοδος VII - 16-19 Νοεμβρίου 2018, Μόναχο-Γερμανία

Εκπαιδευτές: Daniel Edelhoff, Michael Stimmelmayr, Otto Zuhr 

Ο τελευταίος κύκλος σπουδών ολοκληρώνεται στο Μόναχο, όπου οι συμμετέχοντες παρακολουθούν τη διαχείριση ασθενών στο πανεπιστήμιο και σε ιδιωτικές κλινικές, όπου έχουν τη δυνατότητα να δουν πώς λειτουργούν μεγάλα εμφυτευματολογικά ιατρεία του εξωτερικού. Εκεί εκπαιδεύονται στη χρήση της προσθετικής τεχνολογίας CAD/CAM, έχουν τη δυνατότητα να δούνε από κοντά τα μηχανήματα σάρωσης και να έρθουν σε επαφή με τα υλικά που χρησιμοποιούνται. Επιπλέον, εκπαιδεύονται θεωρητικά και πρακτικά σε διάφορες χειρουργικές τεχνικές. Το ταξίδι τους ολοκληρώνεται με την απονομή των πτυχίων τους, αφού εκπληρώσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις του προγράμματος. Οι δύο πρώτες ημέρες της Περιόδου  διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου του Μονάχου, όπου πραγματοποιούνται πρακτικά σεμινάρια τοποθέτησης εμφυτευμάτων με διαφορετικά συστήματα, κατασκευής ενός υβριδικού στηρίγματος και/ή ενός υβριδικού στηρίγματος-στεφάνης. Την τρίτη ημέρα το group μεταφέρεται στην κλινική/εκπαιδευτικό κέντρο του Dr. Otto Zuhr ( Zuhr/Hurzeler education center) όπου οι συμμετέχοντες παίρνουν μέρος σε πρακτικά σεμινάρια διαχείρισης μαλακών ιστών από τον Dr. Otto Zur. Την τελευταία ημέρα οι συμμετέχοντες μεταφέρονται στην κλινική του Dr. Michael Stimmelmayr, όπου εκτός του θεωρητικού μέρους έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και ζωντανά χειρουργεία. Η Περίοδος κλείνει με την τελετή απονομής των πτυχίων στους συμμετέχοντες. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

 

  • Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εμφυτευματολογίας. Οι συμμετέχοντες μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να ασχοληθούν συνολικά με την εμφυτευματολογία, ή μεμονωμένα με τη χειρουργική, ή την προσθετική, ανάλογα με το πεδίο ενδιαφέροντός τους. 
  • Το μεγάλο πλεονέκτημα του προγράμματος είναι ο σημαντικός αριθμός διδασκόντων με μεγάλη εμπειρία στο χώρο.
  • Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με επιπλέον μέρες κλινικής πράξης, όπου οι συμμετέχοντες θα είναι υπεύθυνοι να φέρουν τον ασθενή τους για να γίνει ζωντανή επίδειξη μιας εμφυτευματικής εργασίας, αφού προηγουμένως έχει δοθεί έγκριση από τον διδάσκοντα. Έτσι οι συμμετέχοντες θα ωφεληθούν, ακόμη περισσότερο, παρακολουθώντας πως οι διδάσκοντες διεκπαιρεώνουν διάφορες εμφυτευματικές εργασίες. 
  • Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συμμετέχοντες που θέλουν να ασκήσουν την εμφυτευματολογία με επιτυχία οφείλουν να συνεχίσουν δια βίου την προσπάθεια για βελτίωση των γνώσεων και δυνατοτήτων τους.Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μόνο την αφετηρία στο ταξίδι κατάκτησης της γνώσης και των τεχνικών στο συγκεκριμένο τομέα. 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η OMNICONGRESSES δραστηριοποιείται αποκλειστικά στη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων και μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων, κυρίως οδοντιατρικού και οδοντοτεχνικού ενδιαφέροντος.