ΣΥΝΕΔΡΙΑ
The Masterminds

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
08:30-09:00

Εγγραφές

09:00-09:10

Τελετή Έναρξης

09:10-11:00
Pascal Magne

Αλλαγές παραδείγματος που προκύπτουν από τη βιο-μιμητική αποκαταστατική οδοντιατρική και την βιο-προσομοίωση (bio-emulation).

Πώς μπορεί η επιστήμη, η κοινή λογική και η εμπειρία στη συγκολλητική οδοντιατρική να δημιουργήσουν
επαναστατικές έννοιες για τη διατήρηση της οδοντικής δομής και των δοντιών; Η παρουσίαση αυτή θα περιγράψει
καινοτόμες τεχνικές (άμεση έμφραξη οδοντίνης, ανύψωση των εν τω βάθει ορίων, αθροιστική συγκόλληση και άλλες)
αλλά και θα εξερευνήσει το μέλλον της οδοντιατρικής CAD/CAM και των "βιολογικών αποκαταστάσεων".

11:00-11:30

Διάλειμμα_Επίσκεψη στην Οδοντιατρική Έκθεση

11:30-13:00
Pascal Magne

Κατανόηση της κινητήριας δύναμης που ωθεί τη βιο-μιμητική
αποκαταστατική οδοντιατρική

13:00-14:00

Διάλειμμα_Ελαφρύ γεύμα

14:00-15:30
Pascal Magne

Εκμάθηση νέων κλινικών τεχνικών για τη βελτίωση της προστασίαςτων
ιστών και της συγκόλλησης

15:30-16:00

Διάλειμμα_Επίσκεψη στην Οδοντιατρική Έκθεση

16:00-17:30
Pascal Magne

Πώς η τεχνική CAD/CAM μπορεί να χρησιμοποιηθεί “βιομιμητικά”

17:30-18:30
Παναγιώτης Μπαζός

Enter the Cube; Craniofacial Spatial Arrangement Redefined via the BaseLine

09:00-11:00
Sascha Hein

eLABor_aid(R)” - Νέα αυγή ξημερώνει στο ταίριασμα της απόχρωσης! Μέρος I

11:00-11:30

Διάλειμμα_Επίσκεψη στην Οδοντιατρική Έκθεση

11:30-13:00
Sascha Hein

eLABor_aid(R)” - Νέα αυγή ξημερώνει στο ταίριασμα της απόχρωσης! Μέρος II

13:00-14:00

Διάλειμμα_Ελαφρύ γεύμα

14:00-16:00
Marco Gresnigt

Οι επικολλούμενες όψεις έχουν γενικώς καλή απόδοση στο μακροχρόνιο follow-up, αλλά κάποιες φορές αποτυγχάνουν για διάφορους λόγους. Στη διάλεξη αυτή θα καλύψουμε βήμα προς βήμα η διαδικασία της τοποθέτησης όψεων. Θα εστιάσουμε σε κάποιες από τις συνήθεις αστοχίες και θα παρουσιάσουμε κάποια στοιχεία για τις μελέτες που έχουμε εκπονήσει. Κάποιες από τις πτυχές θα είναι: παρασκευή, άμεση έμφραξη οδοντίνης (IDS), τι κάνουμε με τις υπάρχουσες αποκαταστάσεις, συγκόλληση/προετοιμασία (conditioning) του δοντιού και του κεραμικού.

16:00-16:30

Διάλειμμα_Επίσκεψη στην Οδοντιατρική Έκθεση

16:30-18:00
Marco Gresnigt

Στη διάλεξη αυτή θα καλύψουμε οπίσθιες κεραμικές αποκαταστάσεις. Επειδή μπορούμε να συγκολλήσουμε κεραμικό στο υλικό του δοντιού, μπορούμε να είμαστε λιγότερο επεμβατικοί. Οι μερικές κεραμικές αποκαταστάσεις στις οπίσθιες περιοχές ενέχουν κάποιες
άλλες προκλήσεις. Στη διάλεξη αυτή θα καλύψουμε κάποιες από τις σημαντικές για την τοποθέτηση μερικών οπισθίων κεραμικών αποκαταστάσεων, όπως: παρασκευή, κάλυψη φύματος ή όχι, endocrowns, συγκόλληση.

(Και οι δύο διαλέξεις θα περιέχουν μία βήμα προς βήμα διαδικασία κλινικής προσέγγισης, στηριζόμενη πλήρως όμως σε επιστημονική βάση.)

18:00-18:10

Τελετή λήξης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η OMNICONGRESSES δραστηριοποιείται αποκλειστικά στη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων και μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων, κυρίως οδοντιατρικού και οδοντοτεχνικού ενδιαφέροντος.