ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Digital Concepts for Modern Implant Prosthetics

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
8:45 – 9:00
Γεώργιος Παπαβασιλείου

Εισαγωγή

9:00 – 11:00
Bjorn Roland

Προσθετική επί εμφυτευμάτων 3.0   Έννοιες για σύγχρονη προσθετική επί εμφυτευμάτων -Είναι κάθε ψηφιακή τεχνολογία κατάλληλη για αναλογικούς ασθενείς και πώς επιτυγχάνονται προβλέψιμα αποτελέσματα;

11:00 – 11:30

Σύντομο διάλειμμα

11:30 – 12:30
Γεώργιος Παπαβασιλείου

Από την ψηφιακή εμφυτευματολογία στο virtual smile design

12:30 – 13:30
Ηλίας Κλώνος

Προσθετικές επιλογές για την κατασκευή επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας CAD CAM

13:00 – 14:00
Παναγιώτης Διαμαντόπουλος

15 χρόνια Υπολογιστικά Καθοδηγούμενη Χειρουργική Τοποθέτηση Οδοντικών Εμφυτευμάτων στην Ελλάδα

14:00 – 15:00

Ελαφρύ Γεύμα

15:00 – 17:00
Master Class - Bjorn Roland

Προσθετική επί εμφυτευμάτων 3.0 - μια λεπτομερέστερη εξέταση

Έννοιες για την ομάδα – όλα τα μέλη της ομάδας πρέπει να γνωρίζουν τι είναι εφικτό και τι μπορούν και τι πρέπει να κάνουν οι άλλοι.

Επιδείξεις – Βήμα προς Βήμα – επικοινωνία για την καθημερινή εργασία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η OMNICONGRESSES δραστηριοποιείται αποκλειστικά στη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων και μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων, κυρίως οδοντιατρικού και οδοντοτεχνικού ενδιαφέροντος.