ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Αφαιρετικές Χειρουργικές Τεχνικές του Οστού στην Περιοδοντολογία και Περιοπροσθετική για Βιολογικούς, Δομικούς και Αισθητικούς Λόγους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
09.00 - 10.00
Γ. Γούμενος

Η φυσιολογική θέση του οστού στην υγεία/ Ενδοστικές & υπεροστικές
βλάβες/ Οστεκτομή - Οστεοπλαστική

10.00 - 11.00
Γ. Γούμενος

O υπερώϊος κρημνός (+ VIDEO)

11.00 - 11.30

Διάλειμμα

11.30 - 13.00
Γ. Γούμενος

HANDS ON:
▪Παρουσίαση εργαλείων χειρός και χειρουργικών εγγλυφίδων για αφαιρετική
χειρουργική του οστού
▪Υπερώϊος κρημνός με οστεκτομή- οστεοπλαστική, σε χειρουργικά
διαμορφωμένες βλάβες γνάθου χοίρου

13.00 - 14.00

Γεύμα

14.00 - 16.30
Γ. Γούμενος

Ανατομία πολύρριζων δοντιών, διάγνωση βαθμού προσβολής, κριτήρια
επιλογής θεραπευτικής τεχνικής, πρόγνωση. Η εκτομή ρίζας και η
διχοτόμηση πολύρριζων δοντιών
ΗANDS ON:
Εκτομή άπω παρειακής ρίζας άνω γομφίου εγκιβωτισμένου σε γύψο

16.30 - 17.00

Συζήτηση

09.00 - 10.00
Γ. Γούμενος

Η έννοια του βιολογικού εύρους.Η επιμήκυνση κλινικής μύλης στον
περιοπροσθετικό ασθενή (περιοδοντολογικό, ενδοδοντολογικό,
προσθετολογικό στάδιο)

10.00 - 11.00
Γ. Γούμενος

Επιμήκυνση κλινικής μύλης με οστεκτομή- οστεοπλαστική (VIDEO)

11.00 - 11.30

Διάλειμμα

12.00 - 13.30
Γ. Γούμενος

ΗANDS ON σε γνάθο χοίρου:
▪Επιμήκυνση κλινικής μύλης με οστεκτομή- οστεοπλαστική

13.30 - 14.30

Γεύμα

14.30 - 16.30
Γ. Γούμενος

Η επιμήκυνση κλινικής μύλης για αισθητικούς λόγους σε ασθενείς με ουλικό
χαμόγελο (περιοδοντολογικό, προσθετολογικό, ενδοδοντολογικό,
οδοντοτεχνικό στάδιο – ομαδική προσέγγιση) (+VIDEO)

16.30 - 17.00

Συζήτηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η OMNICONGRESSES δραστηριοποιείται αποκλειστικά στη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων και μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων, κυρίως οδοντιατρικού και οδοντοτεχνικού ενδιαφέροντος.