ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Αναγεννητικές Χειρουργικές Τεχνικές του Οστού στην Περιοδοντολογία και Εμφυτευματολογία για Μακροπρόθεσμη Ιστική Σταθερότητα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
09.00 - 10.00

Βιολογικές αρχές ανάπλασης των περιοδοντικών ιστών

10.00 - 11.00

Καθοδηγούμενη Ιστική Ανάπλαση (ΚΙΑ)

11.00 - 11.30

Διάλειμμα

11.30 - 12.30

Οστικά Μοσχεύματα και Αλλοπλαστικά υλικά
Βιολογικοί Μεσολαβητικοί Παράγοντες

12.30 - 13.00

Eπιπλοκές και παράγοντες κινδύνου στην περιοδοντική ανάπλαση.

13.00 - 14.00

Γεύμα

14.00 - 15.00

Χρησιμοποίηση του ΕMDOGAIN για ανάπλαση περιοδοντίου σε ασθενή
(VIDEO παρουσίαση)

15.00 - 17.00

HANDS ON
Παρουσίαση εργαλείων χειρός (GOSK) και χειρουργικών εγγλυφίδων (GOBK)
για αναπλαστική χειρουργική του οστού
Tοποθέτηση μεμβράνης και οστικού μοσχεύματος σε χειρουργικά
διαμορφωμένες ενδοστικές βλάβες σε δόντια χοίρων

17.00 - 17.30

Συζήτηση

09.00 - 10.00

Βιολογικές αρχές της Καθοδηγούμενης Οστικής Ανάπλασης (ΚΟΑ)

10.00 - 11.00

Αντιμετώπιση οριζοντίων ελλειμμάτων της φατνιακής ακρολοφίας.Τεχνικές,
πρωτόκολλα

11.00 - 11.30

Διάλειμμα

11.30 - 12.30

Επιπλοκές στην οστική ανάπλαση και διαχείριση τους
Προοπτικές της οστικής ανάπλασης

12.30 - 13.30

Τοποθέτηση μεμβράνης και οστικού μοσχεύματος σε ελλειμματική ακρολοφία
ασθενούς για μεθύστερη τοποθέτηση εμφυτεύματος (VIDEO παρουσίαση)

13.30 - 14.30

Γεύμα

14.30 - 17.00

ΗΑΝDS OΝ
Tοποθέτηση οστικού μοσχεύματος και μεβράνης για ανάπλαση φατνιακής
ακρολοφίας σε χειρουργικά διαμορφωμενη ελλειμματική γνάθο χοίρο
Τοποθέτηση εμφυτεύματος σε ελλειμματική γνάθο χοίρου και ταυτόχρονη
οστική ανάπλαση

17.00 - 17.30

Συζήτηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η OMNICONGRESSES δραστηριοποιείται αποκλειστικά στη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων και μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων, κυρίως οδοντιατρικού και οδοντοτεχνικού ενδιαφέροντος.