ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Διήμερο Σεμινάριο Κρανιογναθικών Διαταραχών και Σύγκλεισης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
9.00 - 10.30

Ανατομία στοματογναθικού συστήματος  Λήψη ιστορικού κρανιογναθικών διαταραχών  Κλινική εξέταση ασθενών

10.30 - 11.00

Διάλειμμα

11.00 - 12.30

Ενδοαρθρικές διαταραχές ΚΓΔ
Μυικές διαταραχές ΚΓΔ
Κατευθύνσεις για την σωστή διαφορική διάγνωση
κρανιογναθικών διαταραχών

12.30 - 13.30

Πρακτικό σεμινάριο κατασκευής πρόσθιου αποπρογραμματιστή

13.30 - 14.30

Ελαφρύ γεύμα

14.30 - 16.00

Θεραπεία κρανιογναθικών διαταραχών

16.00 - 16.30

Διάλειμμα

16.30 - 18.30

Πρακτικό σεμινάριο.

Κατασκευή νάρθηκα σταθεροποιήσης σε αναρτημένα εκμαγεία

8.30 - 10.30

Κρανιογναθικές διταραχές και σύγκλειση. Υπάρχει συσχέτιση;

Ισορροπία στοματογναθικού συστήματος και θέση θεραπείας στην προσθετική

Μεταβολή της κάθετης διάστασης

Βασικές αρχές για την αντιμετώπιση περιστατικών ολικής αποκατάστασης

10.30 - 11.00

Διάλειμμα

11.00 - 12.30

Αρθρωτήρες, χρήση τους στην προσθετική, ρύθμιση
Εκλεκτικός τροχισμός. Αρχές και κλινική εφαρμογή
Βρυγμός. Προσθετική αντιμετώπιση

12.30 - 13.30

Πρακτικό σεμινάριο

Καταγραφή προσωπικού τόξου

13.30 - 14.30

Ελαφρύ γεύμα

14.30 - 15.30

Σύγκλειση σε επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις.

Πού διαφοροποιείται απο την οδοντική σύγκλειση;

15.30 - 16.00

Διάλειμμα

16.00 - 18.00

Πρακτικό σεμινάριο.

Εκλεκτικός τροχισμός σε αναρτημένα εκμαγεία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η OMNICONGRESSES δραστηριοποιείται αποκλειστικά στη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων και μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων, κυρίως οδοντιατρικού και οδοντοτεχνικού ενδιαφέροντος.