ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Επιπλοκές και αποτυχίες των εμφυτευμάτων στην αισθητική ζώνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
09.00 - 10.00

Diagnostic methodology and treatment planning for "Invisible Single Tooth Replacement"  in the esthetic zone. Biomimetic principles applied in Implantology. Pitfalls for immediate tooth replacement

10.00 - 11.00

Treatment Solutions for implant complications & failures 

11.00 - 11.30

Διάλειμμα

11.30 - 13.30

Live surgery

13.30 - 14.30

Ελαφρύ γεύμα

14.30 - 16.30

Hands-on 1 (pig jaw):

  • Free gingival graft to enhance keratinized tissue
  • Uncovering procedure with apically positioned flap with CT graft in a buccal pouch
16.30 - 17.00

Συζήτηση

09.00 - 10.00

Αισθητικά προβλήματα στην Εμφυτευματολογία και αιτιολογία τους

10.00 - 11.00

Διάκριση της αποτυχίας απο την επιπλοκή στην Αισθητική Εμφυτευματολογία

11.00 - 11.30

Διάλειμμα

11.30 - 13.00

Οστεοενσωματωμένο εμφύτευμα με αισθητικό πρόβλημα:
Θεραπεία, κάλυψη(submerging), ή εξαγωγή του;

13.00 - 14.00

Ελαφρύ γεύμα

14.00 - 16.30

Hands on σε γνάθο χοίρου(2):
Ατραυματική εξαγωγή οστεοενσωματούμενου εμφυτεύματος και διαχείριση της ακρολοφίας με συνδυασμό αναπλαστικής τεχνικής και επιθηλιοποιημένου μοσχεύματος συνδετικού ιστού

16.30 - 17.00

Συζήτηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η OMNICONGRESSES δραστηριοποιείται αποκλειστικά στη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων και μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων, κυρίως οδοντιατρικού και οδοντοτεχνικού ενδιαφέροντος.