ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Βελτίωση του χαμόγελου: Απλοποίηση της αισθητικής ανάλυσης και αποκατάσταση με κεραμικές όψεις και στεφάνες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
09:00-10:30
- Αισθητική ανάλυση και πώς αυτή καθοδηγεί το σχέδιο θεραπείας
- Ψηφιακός σχεδιασμός χαμόγελου, αισθητικό σχέδιο θεραπείας, παρουσίαση κλινικού σχεδιασμού στον ασθενή, και μεταφορά στο στόμα με διαγνωστικό κέρωμα και mock up
10:30-11:00
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΚΑΦΕ
11:00-12:30
-Φωτογραφία στην Οδοντιατρική και κατάλληλος εξοπλισμός:
επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές ή χρήση Smartphone
-Χρωματικές διαστάσεις του δοντιού και καταγραφή χρώματος
-Πολωτική φωτογραφία και Live polarization
-Επικοινωνία με το οδοντοτεχνικό εργαστήριο
12:30-13:30
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ
13:30-15:00
Άσκηση στη λήψη οδοντιατρικών φωτογραφιών από τους συμμετέχοντες
15:00-15:30
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΚΑΦΕ
15:30-17:30
- Αποκατάσταση προσθίων δοντιών με άμεσες τεχνικές ή έμμεσα με κεραμικές όψεις και ολοκεραμικές στεφάνες
- Περιγραφή της τεχνικής των κεραμικών όψεων: αισθητική ανάλυση, κέρωμα, mock-up, παρασκευές, αποτύπωμα, προσωρινές, δοκιμή και συγκόλληση
09:00-10:30
- Κατασκευή κλειδιών σιλικόνης
- Mock-up
10:30-11:00
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΚΑΦΕ
11:00-12:30
Αρχή παρασκευών για όψεις και κεραμικές στεφάνες
12:30-13:30
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ
13:30-15:00
- Ολοκλήρωση παρασκευών για όψεις και κεραμικές στεφάνες - Μεταβατικές αποκαταστάσεις
15:00-15:30
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΚΑΦΕ
15:30-17:30
Συγκόλληση όψης
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η OMNICONGRESSES δραστηριοποιείται αποκλειστικά στη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων και μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων, κυρίως οδοντιατρικού και οδοντοτεχνικού ενδιαφέροντος.