ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Σεμινάριο εκτεταμένων άμεσων αποκαταστάσεων σύνθετης ρητίνης
Driving composite resins to their limits

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Θεωρία: 9:00-11:00
 • Αποκατάσταση κοπτικής γωνίας, κλείσιμο διαστήματος, αλλαγή σχήματος, και όψη σύνθετης ρητίνης. Ανάλυση των μυστικών της επιτυχίας
 • Πότε χρειάζεται διαγνωστικό κέρωμα και πώς χρησιμοποιούμε το κλειδί σιλικόνης σε αυτά τα περιστατικά
 • Ποια σύνθετη ρητίνη είναι η κατάλληλη στην κάθε περίπτωση? Πολυχρωματικές ή μονοχρωματικές ρητίνες? Χρώμα, διαφάνεια. Επιλογή και κατάλληλη χρήση συγκολλητικού?

 

Πρακτικό: 11:30-13:00, 14:00-15:30, 16:00-18:00
 • Κατασκευή κλειδιών σιλικόνης και αποκατάσταση κοπτικής γωνίας
 • Κλείσιμο διαστήματος
 • Όψη σύνθετης ρητίνης

 

Θεωρία: 9:00-11:00
 • Αποκατάσταση βλάβης Ιης ομάδας (ποια είναι η πραγματική δυσκολία;)
 • Αποκατάσταση εκτεταμένης βλάβης ΙΙης ομάδας, σημεία επαφής
 • Πότε και πώς μπορούμε να αποκαταστήσουμε φύμα με άμεσες τεχνικές
 • Αποκατάσταση ενδοδοντικά θεραπευμένου δοντιού με άμεση ανασύσταση με ή χωρίς άξονα, με endo crown ή επένθετο?
Πρακτικό: 11:30-13:00, 14:00-15:30, 16:00-17:30
 • Τοποθέτηση απομονωτήρα (επίδειξη μόνο)
 • Αποκατάσταση εκτεταμένης βλάβης ΙΙης ομάδας γομφίου
 • Αποκατάσταση εκτεταμένης βλάβης ΙΙης ομάδας γομφίου με κάταγμα σε 2 φύματα

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η OMNICONGRESSES δραστηριοποιείται αποκλειστικά στη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων και μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων, κυρίως οδοντιατρικού και οδοντοτεχνικού ενδιαφέροντος.