ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Smart Casual Dentistry Σymposium

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
09:30-10:00

Εγγραφές

10:00-11:00

Upcoming Faces

11:00-11:15

Τελετή έναρξης

11:15-12:15
Eric Van Dooren (Βέλγιο)

Νέες δυνατότητες βελτίωσης στην αισθητική ζώνη

12:15-12:45

Διάλειμμα_ Επίσκεψη στην οδοντιατρική έκθεση

12:15-13:15
Egon Euwe (Ολλανδία)

Βελτιστοποίηση της ροζ ενδιάμεσης ζώνης της επιεμφυτευματικής προσθετικής αποκατάστασης: "η ριζο-μιμητική προσέγγιση"

13:15-14:15
Alesandro – Andrea Agnini (Italy)

Η αξία των ψηφιακών συστημἀτων και υλικών στην καθημερινή κλινικἠ πράξη

14:15-15:15

Διάλειμμα_ Επίσκεψη στην οδοντιατρική έκθεση

15:15-16:15
Alain Simonpieri (France)

Σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση για άμεση φόρτιση επιεμφυτευματικής αποκατάστασης πλήρους φραγμού

16:15-17:15
Francesco Maggiore (Germany)

Ενδοδοντική μικροχειρουργική στην σύγχρονη οδοντιατρική πράξη

17:15-18:15

Διάλειμμα_ Επίσκεψη στην οδοντιατρική έκθεση

18:15-19:15
Σταὐρος Πελεκάνος (Ελλάδα)

Το μονήρες εμφύτευμα στην πρόσθια αισθητική ζώνη. Ανάλυση της σύνδεσης και της επιλογής του διαβλεννογόνιου στηρίγματος

19:15-20:15
Ίλεια Ρούσσου (Ελλάδα)

Occlusal Considerations on Friday the 13th

10:00-11:00

Upcoming Faces

11:00-11:30

Τελετή ψηφοφορίας

11:30-12:30
Henry Salama (HΠΑ)

Αναμένεται τίτλος

12:30-13:00

Διάλειμμα_ Επίσκεψη στην οδοντιατρική έκθεση

13:00-14:00
Livio Yoshinaga (Βραζιλία)

SKYN Concept - Η απόλυτη ισοροπία μεταξύ Τέχνης & Τεχνολογίας

14:00-15:00
Galip Gurel (Τουρκία)

Bιοπροσομοίωση με σύνθετες ρητίνες / σύνθετα πολυμερή υλικά; Ιστοανατομική διαστρωμάτωση και μορφολογία, καθοδηγούμενη από τη φύση

15:00-15:30

Διάλειμμα_ Επίσκεψη στην οδοντιατρική έκθεση

15:30-16:30
Αναμένεται ομιλητής

ΤΒΑ

16:30-17:30
Henry Ho (Σιγκαπούρη)

Διαχείριση των ιστών και μακροχρόνια διατήρηση της αισθητικής: Η αντιμετώπιση των προκλήσεων σύμφωνα με ασιατικά πρωτόκολλα εμφυτευματολογίας

17:30-18:00

Διάλειμμα_ Επίσκεψη στην οδοντιατρική έκθεση

18:00-19:00
Γεώργιος Γούμενος (Ελλάδα)

Διαμόρφωση του περιεμφυτευματικού βλενογόννου,  χθες, σήμερα και αύριο

19:00-20:00
Κωνσταντίνος Βαλαβάνης (Ελλάδα)

Smart casual Dentistry

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η OMNICONGRESSES δραστηριοποιείται αποκλειστικά στη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων και μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων, κυρίως οδοντιατρικού και οδοντοτεχνικού ενδιαφέροντος.