ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Διήμερο Σεμινάριο Κρανιογναθικών Διαταραχών και Σύγκλεισης

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
roussouilia.jpg

Ίλεια Ρούσσου
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η OMNICONGRESSES δραστηριοποιείται αποκλειστικά στη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων και μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων, κυρίως οδοντιατρικού και οδοντοτεχνικού ενδιαφέροντος.