ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Επιπλοκές και αποτυχίες των εμφυτευμάτων στην αισθητική ζώνη

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
PHOTO-HU-FRIEDY-OPINION-LEADERS-1.png

Γεώργιος Γούμενος
ΕΛΛΑΔΑ
Egon_euwe.jpg

Egon Euwe
ΙΤΑΛΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η OMNICONGRESSES δραστηριοποιείται αποκλειστικά στη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων και μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων, κυρίως οδοντιατρικού και οδοντοτεχνικού ενδιαφέροντος.